WYDANIE ONLINE

Epidemia koronawirusa stawia przed przedsiębiorcami wiele wyzwań. Ci z nich, którzy są pracodawcami, dodatkowo stają przed koniecznością zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okolicznościach, z którymi w najnowszej historii w ogóle się nie mierzyliśmy. Nowe ryzyka i wyzwania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 pozostają bez wpływu na zasady odpowiedzialności pracodawców z tego tytułu. Niezmienność zasad nie jest jednak przyzwoleniem na bezczynność. Od tego, jakie działania i starania podjął pracodawca, może zależeć bowiem zakres jego odpowiedzialności w przypadku zakażenia pracownika wirusem.

czytaj więcej »

Pojawiają się już pierwsze roszczenia pracowników wykonujących swoje obowiązki w trybie zdalnym, a więc poza siedzibą pracodawcy. Dotyczą m.in. nieszczęśliwych zdarzeń podczas pracy zdalnej. Obowiązujące tymczasowo przepisy o pracy zdalnej nie regulują kwestii wypadku przy pracy. Należy więc sięgnąć do ogólnych przepisów Kodeksu pracy. Sprawdź, co to oznacza dla pracodawcy.

czytaj więcej »

Pytanie czytelnika: Czy ocena ryzyka zawodowego i jej aktualizacja w związku z zagrożeniem koronawirusem jest dla pracodawcy obowiązkowa? Jeśli tak, to kto jest zobowiązany do dokonania takiej oceny (w firmie istnieje dział bhp)? Czy istnieje obowiązek zapoznania z aktualizacją oceny ryzyka pracowników dotychczasowych i nowo przyjętych?

czytaj więcej »

Zgodnie z rekomendacją Europejskiej Ochrony Danych (EROD) pracodawcy powinni informować pracowników o przypadkach COVID-19 i podejmować środki ochronne, ale nie powinni przekazywać więcej informacji niż jest to konieczne. Sprawdź zatem, czy pracodawca, u którego pracownik zachorował na COVID-19, ma prawo ujawnić pozostałym pracownikom informacje z podaniem imienia i nazwiska pracownika, który był chory lub który może być nosicielem (niepotwierdzonym) koronawirusa.

czytaj więcej »

Pod jakim warunkami zakład pracy może odpowiadać prawnie w związku z zakażeniem danej osoby na jego terenie? Co zrobić, aby uniknąć roszczeń ze strony pracowników? Sprawdźmy, jakie działania warto podjąć w tym zakresie.

czytaj więcej »

wiper-pixel