WYDANIE ONLINE

Związek zawodowy mogą obecnie utworzyć także same osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i organizacja taka będzie pełnoprawnym związkiem zawodowym, jeżeli obejmie ona co najmniej 10 takich osób.

czytaj więcej »

Jeżeli zwolnienie związkowca bez zgody zakładowej organizacji związkowej nastąpiło za wypowiedzeniem, w zwykłym trybie, żądanie rekompensaty za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę nie jest nadużyciem prawa w rozumieniu art. 8 Kodeksu pracy – uznał Sąd Najwyższy w wyroku wydanym 1 października 2019 r. (sygn. akt I PK 140/18).

czytaj więcej »

Pytanie: Pod koniec roku w naszej firmie tworzony jest roczny plan urlopowy. Czy sporządzony plan urlopowy powinien zostać podpisany (zaakceptowany) przez przedstawicieli związków zawodowych, które działają w naszej firmie?

czytaj więcej »

wiper-pixel