WYDANIE BIEŻĄCE

Pojęcie „pracy zdalnej” nadal nie jest ujęte w Kodeksie pracy. Ten sposób wykonywania obowiązków jak na razie jest uregulowany szczątkowo, a to wiąże się z licznymi wątpliwościami i problemami. Jednym z nich jest dopuszczalność zwolnienia pracownika zdalnego, również z zachowaniem środków komunikacji na odległość – np. poprzez e-mail lub listownie. Jest to legalne, jeśli pracodawca dopełni odpowiednich wymogów formalnych. Sprawdź, o czym trzeba pamiętać, zdalnie wypowiadając umowę o pracę pracownikowi, który pracuje zdalnie.

czytaj więcej »

PROBLEM: Pracodawca wynajął pomieszczenie w nieczynnym magazynie pracownikowi, który prowadzi tam po godzinach pracy oraz w weekendy działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu ozdobnych doniczek ceramicznych. Raz w miesiącu osoba ta korzystała z  urlopu wypoczynkowego i transportowała swoje wyroby do  hurtowni. O pomoc w załadunku poprosiła kolegów, którzy tego dnia normalnie wykonywali pracę. Odbyło się to w czasie przerwy na posiłek. W czasie przewożenia towarów kierowca wózka widłowego najechał jednemu z pracowników na nogę, miażdżąc ją. Pracownik ten twierdzi, ze doszło do wypadku przy pracy i wniósł do sadu sprawę o odszkodowanie przeciwko pracodawcy, ponieważ wypadek miał miejsce na terenie zakładu pracy i w czasie jego dniówki. Czy pracodawca może wygrać taką sprawę?   

czytaj więcej »

PROBLEM: Pracodawca zwolnił dyscyplinarnie pracownika za szkalowanie prezesa firmy podczas lokalnego festynu i to w stanie upojenia alkoholowego. Jako jedyny dowód firma przedstawiła wydruki ze stron dwóch lokalnych portali internetowych, które zrelacjonowały to zdarzenie. Czy tego typu dane z Internetu są wystarczające do wygrania sprawy?

czytaj więcej »

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 611 Kodeksu pracy, należy się pracodawcy tylko wówczas, gdy rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia dokonane przez pracownika jest „nieuzasadnione”, a więc gdy oświadczenie woli zostało złożone, mimo że pracodawca w rzeczywistości wcale nie dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. 

czytaj więcej »

Okresów zwolnień lekarskich nie można zaliczyć do stażu pracy z którego wynikają uprawnienia do świadczeń z ustawy o emeryturach pomostowych.Uchwała SN z 29 października 2020 r., III UZP 3/20

czytaj więcej »

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niekonstytucyjność przepisów, stanowiących podstawę wydania przez ZUS decyzji emerytalnej, stanowi nową okoliczność, o której mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, uzasadniającą ponowne wszczęcie postępowania i przeliczenie świadczenia.  Postanowienie SN z 29 października 2020 r., III UZP 4/20

czytaj więcej »

wiper-pixel